تیغه کرکره کویرال

کرکره کویرال

تیغه کرکره کویرال تیغه ای مناسب از لحاظ قیمت و دارای کیفیتی بسیار بالا در رنگ و تامین امنیت به خوبی جایگزین مناسبی برای کرکره قدیمی میباشد.