برچسب: راهبند هوشمند

اکسس کنترل

اکسس کنترل

راهبند اتوماتیک

اگر بخواهیم کنترل قسمتی که محل عبور وسیله نقلیه میباشد در دست داشته باشیم بهترین گزینه استفاده از راهبند میباشد راهبند وظیفه کنترل تردد را برای ما فراهم میسازد و به نوعی میتوان راهبند درب…

Shopping cart